Perancis akan Membayar Pampasan kepada Algeria

Perancis akan Membayar Pampasan kepada Algeria