Stephen Twitty dan Thomas Bergeson, akan Datang ke Turki utuk 'Zon Aman' di Syria

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Nasional, menyatakan bahawa aktiviti Zon Selamat, yang dirancang untuk didirikan di utara Syria dan di sebelah timur Sungai Euphrates masih berterusan.

Stephen Twitty dan Thomas Bergeson, akan Datang ke Turki utuk 'Zon Aman' di Syria

Timbalan Ketua Angkatan Tentera Amerika Syarikat (AS) Leftenan Jeneral Stephen Twitty dan Timbalan Angkatan Tentera AS Leftenan Jeneral Leftenan Jeneral Thomas Bergeson, akan datang ke Turki untuk "Zon Aman" yang akan ditubuhkan di Syria. Mereka akan melawat Ibu Pejabat Kakitangan Am.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Nasional, menyatakan bahawa aktiviti Zon Selamat, yang dirancang untuk didirikan di utara Syria dan di sebelah timur Sungai Euphrates masih berterusan.

Dalam sebuah pernyataan, delegasi militer AS yang dipimpin oleh Timbalan Ketua Angkatan Tentera Amerika Syarikat (AS) Leftenan Jeneral Stephen Twitty dan Timbalan Angkatan Tentera AS Leftenan Jeneral Leftenan Jeneral Thomas Bergeson,  ditekankan akan melawat Ibu Pejabat Kakitangan Am dalam skop Zon Selamat yang akan ditubuhkan di Syria.Berita Terkait