Kunci-Kunci Cinta di Jembatan Paris

Warga Paris, menjual kunci cinta mereka untuk mengumpulkan wang untuk para pelarian....

Kunci-Kunci Cinta di Jembatan Paris

Para pasangan yang melawat ibu negara Paris Perancis, meletakkan kunci di jembatan sebagai simbol ''Keabadian cinta'' yang kini hampir dianggap sebagai tradisi.

Pihak berkuasa Perancis yang tidak bisa menghentikan cara ini, telah menemukan cara baru untuk menghilangkan kunci ini.tidak boleh berhenti cara ini, menemui cara baru untuk menghilangkan kunci.

Pekerjaan yang dilakukan sekitar 2 tahunini telah dikumpulkan hampir 65 tan ''kunci cinta'' yang majpriti dari Pont des Arts (Jembatan Cinta), termasuk dari jembatan-jembatan di bandar ini.

Kunci-kunci yang dikumpulkan ini akan dijual dan hasil yang diperoleh akan didermakan kepada kepada pelarian.

Dengan cara ini, bertujuan untuk mengumpul 100 ribu euro.

Wakil Ketua Hal Ehwal Kebudayaan Perandaran Paris  Bruno Julliard, mengatakan

"Dengan harga yang terjangkau, Orang ramai bisa membeli 5 hingga 10 kunci-kunci ini. Semua hasil jualan semua kunci-kunci ini akan didermakan kepada pelarian di Paris," katanya.

Kunci yang tidak terjual akan di cairkan dan dipergunakan untuk hal lainnya.

Pendapatan dari penjualan kunci-kunci tersebut juga di rangcangkan akan ditubuhkan kem untuk pelarian. 

Di bandar, diperkirakan terdapat ribuan pelarian yang tidak memiliki tempat tinggal. 


Tags: paris , perancis

Berita Terkait