Анталија се подготвува за Меѓународниот конгрес за акупунктура комплементарна медицина

На Конгресот ќе учествуваат професионалци за здравство кои работат во сферите на акупунктурата и традиционалната и комплементарна медицина во целиот свет.

1269034
Анталија се подготвува за Меѓународниот конгрес за акупунктура комплементарна медицина

Меѓународниот светски конгрес за акупунктура и комплементарна медицина (WFAS 2019) ќе се одржи од 14 до 17 октомври во Анталија.

На Конгресот ќе учествуваат професионалци за здравство кои работат во сферите на акупунктурата и традиционалната и комплементарна медицина во целиот свет.

Во рамките на овие конгреси кои се организираат секоја година во различни делови на светот, се споделуваат актуелни тековни информации и случувања и се учат нови техники и модерни применувања.

Така на Меѓународниот светски конгрес за акупунктура и комплементарна медицина (WFAS 2019) од 14 до 17 октомври во Анталија, освен научни сесии, ќе се одржат и панели и работилници во безброј наслови.Слични вести