Еве ја причината зошто жените живеат подолго од мажите

Според едно спроведено истражување од страна на научниците, машкиот хромозом „Y“ не содржи ниту еден ген од животно значење, додека женскиот „X“ хромозом е од критично значење за животот и на жените и н амажите.

1109801
Еве ја причината зошто жените живеат подолго од мажите

Научниците соопштија дека причината поради која жените живеат подолго од мажите се половите хромозоми.  

Според статистичките податоци на Светската здравствена организација (СЗО), просечниот живот на луѓето изнесува 71 година.

Од најсиромашните земји во Африка до најбогатите земји во Европа просечниот живот на жените во целиот свет пак е подолг од оној на мажите.

Според едно спроведено истражување од страна на научниците, причината за тоа се појаснува со тоа што мажите традиционално се понаклонети кон земање ризик, обезност, употреба на алкохол, цигари и опојни дроги.

Според ова истражување, машкиот хромозом „Y“ не содржи ниту еден ген од животно значење, додека женскиот „X“ хромозом е од критично значење за животот и на жените и н амажите.Слични вести