Квалитетот на морските и езерските води во Турција задоволува

Министерството за здравство пред почетокот на овогодишната летна туристичка сезона изврши анализа на квалитетот на водата

283936
Квалитетот на морските и езерските води во Турција задоволува

Sпоред Министерството за здравство квалитетот на морските и езерските води во Турција задоволува и туристите можат без грижа да се капат во било кое езеро или плажа на бреговите на сите 4 мориња.

Министерството за здравство пред почетокот на овогодишната летна туристичка сезона изврши анализа на квалитетот на водата во езерата и плажите во траење од 15 дена со цел анализирање на постоење на бактерии штетни по човековото здравје.

Резултатите покажаа дека квалитетот на езерските и морски води сосема задоволува.


Тагови:

Слични вести