Во Јужна Кореја се развиени умни патишта за зомби зависници од смарт телефони