Турските инженери направија Трансформер

Со компанијата „Letvision“ кој беше формирана од страна на турските инженери, беше реализиран и првиот проект на кој се работеше подолг период.

Екипата со модификациите кои ги реализираа, едно возило претворија во робот чија инспирација потекнуваше од филмот Траснформерс.

Контролата над возилото се воспоставува со далечински управувач и трансформацијата се комплетира благодарение на хидрауличните уреди.

Роботот наречен „Letrons“ може да се движи ограничено.

Да потенцираме дека роботот не може да се движи така слободно како на филмот Траснформерс.