Рана дијагноза на ракот на грлото на матката со домашен чип

Асистентката на Факултетот за инженерство и архитектура на Универзитетот Ќатип Челеби во Измир Мелике Каракаја со поддршка на Институцијата за научно-технолошки истражувања на Турција ТУБИТАК произведе „микрофлуиден чип“ базиран на хартија со кој што ќе се овозможи рана дијагноза на ракот на грлото на матката.