Пораката на лекарот од САД: „Лекувајте се во Турција, не доаѓајте во Америка“

Пораката на лекарот проф. д-р Дерја Унутмаз од САД: „Лекувајте се во Турција, не доаѓајте во Америка“