Националниот ракетен систем Касирга (Ураган) предаден на Турските вооружени сили

Турската компанија РОКЕТСАН им го предаде на Турските вооружени сили (ТВС) националниот воден ракетен систем од 302 мм.