Меѓународен саем на автомобили во Париз, Порт де Версај

Меѓународен саем на автомобили во Париз, Порт де Версај