Баба на 95 години во Швајцарија го победи коронавирусот