Зошто Турција е во Сирија?

Зошто Турција е во Сирија?