Зошто сѐ повеќе се соочуваме со шумски пожари?

Тоа што во последните години избувнуваат голем број неконтролирани и разорни шумски пожари, стана глобална кризна состојба.