Зимски воени маневри на Турските вооружени сили во градот Карс

На воените маневри на кои учествуваат вкупно 1.378 војници се користат и 330 возила од различен вид и 1.281 оружје од различна големина.