Втора заедничка турско-американска копнена патрола во источниот дел на реката Еуфрат, во Сирија