Во воздушна операција во руралното подрачје на Чукурџа-Хаќќари неутрализирани 12 терористи на ПКК