Во Истанбул започна 3-от ТРТ Светски форум

Во Истанбул започна 3-от ТРТ Светски форум (TRT World forum).