Во Истанбул најголема операција за преместување во историјата на цивилното воздухопловство