(ВИДЕО) Воздушна операција на ТВС на скривалиштата на ПКК на северот на Ирак

Воздушна операција на ТВС на скривалиштата на ПКК на северот на Ирак