(ВИДЕО) Треба да преземеме заеднички активности со САД во борбата против сите тероризмот

Треба да преземеме заеднички активности со САД во борбата против сите тероризмот