(ВИДЕО) Трговската размена со Судан ќе ја зголемиме на 10 милијарди долари

Потребно е да го зголемиме обемот на нашата трговија до 1 милијарда долари, а потоа и до 10 милијарди долари. За тоа треба да преземеме соодветни чекори