(ВИДЕО) Потребен е глобален договор за борба против кривични дела преку интернет

Потребен е глобален договор за борба против кривични дела преку интернет