(ВИДЕО) Операцијата на Турските вооружени сили

Операцијата на Турските вооружени сили