Успешно продолжува заедничката воена вежба на Турција и Турската Република Северен Кипар