Турција во Црното Море откри 135 милијарди метри кубни природен гас

Турција во Црното Море откри  135 милијарди метри кубни природен гас