Турција не е хотел на терористите на ДЕАШ (титлуван превод)

Турција не е хотел на терористите на ДЕАШ