Турција ќе престане да го спречува преминувањето на бегалците во Европа, по копно и море