Турција испрати медицинска помош за САД за борба против Ковид-19