Турција и Грција повторно се враќаат на експлораторските разговори, но несогласувањата во однос на содржината продолжуваат