Турското знаме засјае на едниот од највисоките планински врвови на швајцарските Алпи