Турските воздухопловни сили за прв пат доставија гориво на авион на НАТО во воздух за време на ноќна задача