Турските вооружени сили го поставија 10-от набљудувачки пункт во Идлиб во Сирија

Согласно договорот се предвидува со постепеното пристигнување кое што ќе се протега од север кон југот на Идлиб Турските вооружени сили (ТВС) да постават вкупно 12 набљудувачки пунктови во ова подрачјеtsk  idlib de gözlem noktası kurdu