Централното седиште на терористичката организација ФЕТО која на 15 јули се обиде да изврши воен удар во Турција

Централното седиште на терористичката организација ФЕТО која на 15 јули се обиде да изврши воен удар во Турција