Транспортните хеликоптери на Турските вооружени сили

Транспортниот хеликоптер кој што се користи од страна на НАТО почнувајќи од јули е внесен во инвентарот на Турските вооружени сили.