Терористички напад во Елазиг

Заглушувачката експлозија беше многу силна и предизвика голема штета на предната фасада на зградата на полицијата и соседните згради