Светскиот форум ТРТ се протега надвор од границите на Турција

Светскиот форум ТРТ се протега надвор од границите на Турција