Со Русите ги започнуваме заедничките активности на теренот

Со Русите ги започнуваме заедничките активности на теренот.