Сината татковина на Турција

Центар на геополитичка моќ, илјадници годишен трговски пат, визија за иднината, гаранција за мирот и стабилноста и неделлива и неразделна целина... Тоа е Сината татковина на Турција..!