Се одбележуваат 7 години од смртта на Рауф Денкташ