Проектот EastMed, нова провокација која ги загрева водите во Источниот Медитеран

Проектот за изградба на гасоводот EastMed, на Израел, Грција и купарско-грчката управа, претставува нова провокација која ги загрева водите во Источниот Медитеран.