Поморските воени вежби „Сина татковина 2019“, најголеми воени вежби во историјата на Турција