Поддршка на операцијата „Извор на мирот“ од малцинските заедници во Турција

Поддршка на операцијата „Извор на мирот“ од малцинските заедници во Турција