Отворањето на „Аеродромот Истанбул“ во меѓународните медиуми (Титлувано видео)