Откако почнаа да и се расипуваат пресметките во Либија, Франција почна да ја напаѓа Турција