Објавен спот со нови и впечатливи снимки од воените маневри Зима 2019