На протестот со седење на мајките од Дијарбакир се приклучуваат нови семејства