На денешен ден, пред точно 60 години (27 мај 1960 година) турската демократија се соочи со воен удар

На денешен ден на 27 мај 1960 година, пред точно 60 години, турската демократија се соочи со воен удар. Овој извршен воен удар претставува прва црна дамка во историјата на турската демократија.