Митинг на демократијата и шехидите во Јеникапи-Истанбул

На Митингот на демократијата и шехидите во Јеникапи во Истанбул според официјални бројки учествуваа приближно 5 милиони луѓе